Impressum

 

Iveco Poland Sp.z o.o.
Centrum Pojazdów Używanych
Aleja Katowicka 70
05-830 Nadarzyn
Polska
Telefon: +48 22 350 93 72
Telefon: +48 22 350 93 73
E-mail: uzywaneplus@iveco.com

NIP: 526-10-33-573,

Sąd Rejonowy dla m. W-wy,
Warszawa, XIII Wydział Gospodarczy KRS, Numer KRS 0000028928, Kapitał Zakładowy 46.974.500,00 PLN

Loading...